PP - Tippunion (rør mot utv. gjenge)

16 - 63mm

Vare nr.: Dim.: E G l l2 UB UC Vekt:
PL-077200032007 32 x 3/4" 32 mm 3/4″ 5       0,033 kg
PL-07 32 x 1/2" 39 mm 1/2″ 5       0,034 kg
PL-07  x 3/4" 39 mm 3/4″ 59       0,035 kg
PL-07 40 x 1" 48 mm 1/2″ 70        0,058 kg
PL-07 20 x 3/4" 48 mm 3/4″ 70 m       0,059 kg
PL-07 20 x 1" 48 mm 1″ 53         
               
               
               

75 - 110mm

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.