Modulæradapter - koble sammen rørkoblinger direkte

Kan benyttes for å lage fordelerstokker o.l.
Man fjerner mutter og strekkavlaster og skrur delene sammen.

Vare nr.:   Varebeskrivelse:                               Dim.:
PL-07940020 PP-HURTIGKOBL. MODULAR ADAPTER 020MM 20mm
PL-07940025 PP-HURTIGKOBL. MODULAR ADAPTER 025MM 25mm
PL-07940032 PP-HURTIGKOBL. MODULAR ADAPTER 032MM 32mm
PL-07940040 PP-HURTIGKOBL. MODULAR ADAPTER 040MM 40mm
PL-07940050 PP-HURTIGKOBL. MODULAR ADAPTER 050MM 50mm
PL-07940063 PP-HURTIGKOBL. MODULAR ADAPTER 063MM 63mm

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.