Gulvvarmerør

PEX-a maks. 95gr

Gulvvarmerør til nybygg, rehab, oppvarming av industrigulv, drivhus etc.

Varedetaljer:
PEX-a


Varesortiment
HAIEX fører 5-lags PEX-a gulvvaremrør med PE-RT yttersjikt. (EVOH surstoffsperre i midten)
Leveres i 17mm og 20mm.
PEX har maks temperatur på 95°C.
OBS - Det er forskjell på maksimal temperatur og driftstemperatur.
I parkettgulv og tregulv er det ikke anbefalt å kjøre for høye temperaturer.
Leverandørene av parkettgulv setter grensen til rundt 28°C 
Vi har sett i fagblader at det oppleves problemer med tregulv i anlegg som er fyrt med fjernvarme,
eller hvor det kjøres for høy temperatur ut i tidsintervaller.
Det er svært viktig at anlegg monteres og justeres inn av fagfolk, og at temeratur kontrolleres via shunt.
Felles for alle anlegg er viktigheten med luftesystem slik at varmeoverføringsvæsken går fri for luftbobler.
Et anlegg bør ha luftemuligheter / luftepotter på de høyeste punkter og i og rundt fordelere.

Tilbehør gulvvarmerør

Om montering
Gulvvarmesystemer skal monteres og kobles av autoriserte rørleggere.
HAIEX tilbyr gulvvaremsystem for direkte salg dersom man har avtale med installatør om egeninnsats på
for eksempel utlegging og nedstøp, og gjør noe egeninnsats sammen med eller i samråd med rørlegger.

- Vi utfører ikke beregninger av anlegg eller prosjektering, da må man gå via en VVS installatør / fagmann.