PP - Reduksjons Union (skjøt)

Varenr.: Size: d x d  E H l UB UC Vekt (kg):
PL-07016016 16 x 16  39 105 50 70 10 400 0,052
PL-07010020 20 x 20  48 121 58   10 200 0,093
PL-07010025 25 x 25  54 125 60   10 180 0,120
PL-07010032 32 x 32  64 145 70   5 100 0,190
PL-97010040 40 x 40  82 177 86     75 0,328
PL-97010050 50 x 50  96 201 98     45 0,475
PL-97010063 63 x 63  113 230 112     30 0,724
PL-87010075 75 x 75  132 281 139     16 1,251
PL-87010090 90 x 90  152 323 160     9 1,893
PL-87010110 110 x 110  181 393 195     5 3,303
PL-07010125 125 x 125  212 460 225     3 5,266

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.