PP - Platealbue 90gr.

Festepunkt for rør over til innv.gj. for kran / tappepunkt


Platealbue for feste av kran eller tappepunkt.

Vare nr.:             d Rp A A1 A2 E H l L l2 Pose à Enh.pr eske Vekt
PL-107500020005 20 mm 1/2″  67 mm 39 mm 28 mm 41 mm 95 mm 45 mm 73 mm 17 mm 5 160 92 g
PL-107500020007 20 mm 3/4″  67 mm 43 mm 28 mm 41 mm 95 mm 45 mm 73 mm 18 mm 5 160 96 g
PL-107500025005 25 mm 1/2″  74 mm 40 mm 28 mm 47 mm 98 mm 48 mm 78 mm 17 mm 5 140 110 g
PL-107500025007 25 mm 3/4″  74 mm 43 mm 28 mm 47 mm 98 mm 48 mm 78 mm 18 mm 5 140 116 g

Tekniske data og linker:
Produktet har godkjenning hos SINTEF Byggforsk

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.