PP Serie1 Push-Fit - Endeplugg

Vare nr.: d E H l Vekt:
PL-101200020 20 mm 41 mm 56 mm 45 mm 0,039 kg
PL-101200025 25 mm 47 mm 60 mm 48 mm 0,049 kg
PL-101200032 32 mm 58 mm 68 mm 53 mm 0,082 kg
PL-101200040 40 mm 70 mm 90 mm 71 mm 0,146 kg
PL-101200050 50 mm 85 mm 102 mm 79 mm 0,229 kg
PL-101200063 63 mm 103 mm 117 mm 91 mm 0,379 kg

Tekniske data og linker:
Produktet har godkjenning hos SINTEF Byggforsk

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.