PP - 90gr. Albue gj. utv. - utv.

Gjengene må tettes med PTFE tape (gjengetape) eller annet egnet tettemiddel for plastgjenger.

Vare nr: Varebeskrivelse:                   
GK6280-123044 PP-gj Albue m/utv. gjenger i PP 1"                
GK6280-123055 PP-gj Albue m/utv. gjenger i PP 1.1/4"        
GK6280-123077 PP-gj Albue m/utv. gjenger i PP 2"        
           
           
           
           

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.