Plugg

Gjengene må tettes med PTFE tape (gjengetape) eller annet egnet tettemiddel for plastgjenger.

Vare nr.: E G H l2 UB UC Vekt:
PL-05177038 22 mm 3/8″ 24 mm 13 mm 10 4500 4 g
PL-05177050 27 mm 1/2″ 29 mm 16 mm 10 2500 8 g
PL-05177075 32 mm 3/4″ 31 mm 17 mm 10 1500 12 g
PL-05177100 36 mm 1″ 34 mm 19 mm 10 1000 16 g
PL-05177150 46 mm 1 1/4″ 38 mm 22 mm 10 700 26 g
PL-05177125 55 mm 1 1/2″ 39 mm 22 mm 10 500 38 g
PL-05177200 65 mm 2″ 45 mm 26 mm 10 300 60 g

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.