PP - Muffe

 

Tekniske data:  

Dim.:                Trykkrating:

1/2″ - 1" PN10

1 1/4″ - 2" PN6

1 1/4″ - 2" forsterket   
PN10Gjengene må tettes med PTFE tape (gjengetape) eller annet egnet tettemiddel for plastgjenger.

 Vare nr.: E G1 H l2 UB UC Vekt:
PL-05017055 30 mm 1/2″ 39 mm 17 mm 10 1200 15 g
PL-05017077 36 mm 3/4″ 41 mm 19 mm 10 1000 19 g
PL-05017011 46 mm 1″ 45 mm 21 mm 10 600 31 g
PL-05017188 60 mm 1 1/4″ 54 mm 25 mm 10 250 65 g
PL-05017155 65 mm 1 1/2″ 54 mm 25 mm 10 250 76 g
PL-05017722 75 mm 2″ 65 mm 30 mm 5 150 92 g
Forsterket ring               
  E G1 H l2 UB UC Vekt:
 - 60 mm 1 1/4″ 54 mm 25 mm 10 250 89 g
 - 65 mm 1 1/2″ 54 mm 25 mm 10 250 107 g
 - 75 mm 2″ 65 mm 30 mm 5 150 125 g

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.