Kontramutter

Egnet ved tankgjennomføringer etc. eller for innfesting til andre bruksområder.

 

Vare nr.: Dim: H mm D mm Vekt:
GK6280-2052020 1/2" 13,0  34 0,001 kg
GK6280-2052030 3/4" 13,0 44 0,005 kg
GK6280-2052040 1" 15,5 50 0,015 kg 
GK6280-2052050 1 1/4" 14,3 59 0,015 kg
GK6280-2052060 1 1/2"  15 67 0,015 kg
GK6280-2052070 2" 19,5 80 0,030 kg
GK6280-2052080 2 1/2"  20,0 100 0,030 kg
GK6280-2052090 3" 22,0 110 0,030 kg

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.