PP - 90gr. Albue gjenget innv. - utv. BSP

Gjengene må tettes med PTFE tape (gjengetape) eller annet egnet tettemiddel for plastgjenger.

Varenr.: A A1 G G1 l l1 UC UB Vekt:
PL-051507005 36 mm 36 mm 1/2″ 1/2″ 16 mm 17 mm 10 1000 17 g
PL-051507007 40 mm 40 mm 3/4″ 3/4″ 17 mm 18 mm 10 700 25 g
PL-051507010 45 mm 47 mm 1″ 1″ 19 mm 21 mm 10 400 40 g

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.