Kappe

Gjengene må tettes med PTFE tape (gjengetape) eller annet egnet tettemiddel for plastgjenger.

Mangler det info / utfyllende info om produktene? - Ta kontakt med oss

Produktbiblioteket er under utvikling. 

Vare nr.: E G H l2 UB UC Vekt:
PL-05077050 37 mm 1/2″ 25 mm 15 mm 10 1600 13 g
PL-05077075 42 mm 3/4″ 26 mm 16 mm 10 1500 14 g
PL-05077100 50 mm 1″ 32 mm 19 mm 10 800 27 g
PL-05077125 59 mm 1 1/4″ 34 mm 22 mm 10 500 39 g
PL-05077150 65 mm 1 1/2″ 34 mm 21 mm 10 450 43 g
PL-05077200 80 mm 2″ 39 mm 25 mm 5 250 78 g

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.