GEO Easy - Samlekummer

HAIEX Energisystem
GEO-Medium Samlekummer

Kummer med svært god oversikt
Kan leveres med hovedstokk dimensjonering etter ønske
Leveres med ulike teleskopiske lokk og tilbehør etter tenkt installasjon og behov.
Alle kummer leveres med hovedstengeventiler dersom ikke annet er spesielt ønsket.
Det er også lufte- og påfyllingsventiler, og evt. separat automatisk lufteventil.
Kursene reguleres / strupes og flow kan avleses på flowmetere i kunststoff.

Kummen har et fotavtrykk på 680 x 680 mm. Den leveres i lav og høy utgave kombinert med teleskopisk ramme. Som standard er det en fiberarmert PP lokk og flyteramme som tetter svært godt. Denne tåler personbil hjul.

Vare nr.: Varebeskrivelse: Hovedtilkobling:   Hovedventiler:  Tilkobl.sider: 
GEO-EASY-STDG02 2 kurser x 40/63 Ø63mm Ø40mm Kule 1 side
GEO-EASY-STDG03 3 kurser x 40/63 Ø63mm Ø40mm Kule 1 side
GEO-EASY-STDG04 4 kurser x 40/63 Ø63mm Ø40mm Kule 1 side / 2 sider
GEO-EASY-STDG05 5 kurser x 40/75 Ø75mm Ø40mm    
GEO-EASY-STDG06 6 kurser x 40/75 Ø75mm Ø40mm    
GEO-EASY-STDG07 7 kurser x 40/75  Ø75mm Ø40mm    
GEO-EASY-STDG08 8 kurser x 40/75  Ø75mm Ø40mm    
           
           

Kummene er i utgangspunktet bestykket med kurser beregnet for jevnt fordelte brønner.
Gjennomstrømning på rundt 75% av full åpning. Ved store avstandsforskjeller i transport kan det være behov for høyere sirkulasjonshastighet og større reguleringsområde.
Ved endring av hoveddimensjoner og annen type bestykning vil retninger og maksimalt antall kurser kunne endre seg avhengig av fysisk plass.