Koblingsmateriell og tilbehør for kollektorsløyfe

     
         
         
         
         

Montering i brønn
I hovedsak leveres brønnkollektorer ferdig nedsatt via brønnborerfirmaet, eller rørlegger.
For montering av selve kollektoren benyttes et belastningslodd / senkevekt for å hjelpe til å trekke røret ned i brønnen da grunnvann og naturlig oppdrift vil lage motstand under nedsenking.
Loddet hektes i U-bend / bunnstykke som sitter montert på brønnkollektor enten det er to eller fire rør som benyttes.
Borehullet er fôret ut i øvre del ned mot grunnfjell med et stålrør, og her benyttes 3 forskjellige dimensjoner. Kollektoren føres her gjennom et brønnlokk som holder og beskytter rørene og tetter brønn.

Belastningslodd / senkevekt for kollektor

Vare nr.: Vekt: NRF:
HV1690 16kg Erstatter 8412095
HV2490 24kg Erstatter 8412097
HV3090 30kg Erstatter 8412098
     
For seriekobling    
HV2490S 24kg Erstatter 8412099
     
Vare nr.: Vekt: Varebeskrivelse:
ØRG4 4 kg Belastningslodd for sjø
     

Brønnlokk / brønntopp for kollektor

Vare nr.: Fôringsrør: Kollektor:   Ekstra hull: Materiale:
 VA10 139,7 x 4,0 2 x 40   25mm Alu. "DEBE"
 VA07 168,3 x 4,0 2 x 40   32mm Alu. "DEBE"
 VA05 193,7 x 5,0 2 x 40   Nei Alu.
           
  139,7 x 4,0 2 x 32   25mm Alu.
 VA09 168,3 x 4,0 4 x 32   Nei Gummi
 VA11 168,3 x 4,0 4 x 40   Nei Gummi
  193,7 x 5,0 4 x 40   Nei Alu.

Montasje brønn

Det er å anbefale bruk av elektrosveis i kollektorsløyfer. Dette blir stadig mer benyttet, og gir en helhetlig sammensmeltet rørgate. Man kan benytte bend fremfor albuer, og få minimal motstand i anlegget.
Det benyttes også en del mekaniske rørkoblinger, kompresjonsdeler, til kollektor.
Til disse delene må det benyttes innvendig støttehylse. Plasten utvider seg og trekker seg sammen med temperaturvariasjon, og i en kollektor kan det bli både minusgrader og ganske høye temperaturer. Hvis det ikke benyttes støttehylse kan det bli utett mellom rør og pakning.

Se under kategori "Deler energi" for forskjellige koblingsalternativ.
HAIEX leverer alle varianter.

Vi anbefaler å beskytte brønntopp, eller dersom brønntopp ligger geografisk høyere enn varmepumpe / teknisk rom plassere en lufteventil i en inspeksjonskum.
Det er svært viktig at det ikke forekommer luftblærer i et kollektoranlegg. I anlegg med flere sløyfer / kurser vil dette vil føre til at energiopptaket blir ubalansert og at man kan få stans i sirkulasjon i enkelte sløyfer, mens de andre pines med for høyt energiuttak. Dette kan eskalere slik at det oppstår ising og permafrost rundt borehull eller kollektorsløyfer.