Samlestokker / kummer for kollektrosystemer

Samlestokker i messing

2 - 6 kurser modulbaserte samlestokker i messing.

Kropp i dimensjon:
1 1/2"
2"

Se her for moduler til selve stokken: Moduler til samlestokk

Mangler det informasjon / utfyllende info om produkt, så er denne kategorien under oppdatering eller utvikling.
Ta kontakt for nærmere opplysninger om produkt / produktene.


Samlestokk PE


Eksempel 2-kurser

Kommer


GEO Easy - Samlekummer

HAIEX Energisystem
GEO-Medium Samlekummer

Kummer med svært god oversikt
Kan leveres med hovedstokk dimensjonering etter ønske
Leveres med ulike teleskopiske lokk og tilbehør etter tenkt installasjon og behov.
Alle kummer leveres med hovedstengeventiler dersom ikke annet er spesielt ønsket.
Det er også lufte- og påfyllingsventiler, og evt. separat automatisk lufteventil.
Kursene reguleres / strupes og flow kan avleses på flowmetere i kunststoff.

Kummen har et fotavtrykk på 680 x 680 mm. Den leveres i lav og høy utgave kombinert med teleskopisk ramme. Som standard er det en fiberarmert PP lokk og flyteramme som tetter svært godt. Denne tåler personbil hjul.

Vare nr.: Varebeskrivelse: Hovedtilkobling:   Hovedventiler:  Tilkobl.sider: 
GEO-EASY-STDG02 2 kurser x 40/63 Ø63mm Ø40mm Kule 1 side
GEO-EASY-STDG03 3 kurser x 40/63 Ø63mm Ø40mm Kule 1 side
GEO-EASY-STDG04 4 kurser x 40/63 Ø63mm Ø40mm Kule 1 side / 2 sider
GEO-EASY-STDG05 5 kurser x 40/75 Ø75mm Ø40mm    
GEO-EASY-STDG06 6 kurser x 40/75 Ø75mm Ø40mm    
GEO-EASY-STDG07 7 kurser x 40/75  Ø75mm Ø40mm    
GEO-EASY-STDG08 8 kurser x 40/75  Ø75mm Ø40mm    
           
           

Kummene er i utgangspunktet bestykket med kurser beregnet for jevnt fordelte brønner.
Gjennomstrømning på rundt 75% av full åpning. Ved store avstandsforskjeller i transport kan det være behov for høyere sirkulasjonshastighet og større reguleringsområde.
Ved endring av hoveddimensjoner og annen type bestykning vil retninger og maksimalt antall kurser kunne endre seg avhengig av fysisk plass.


GEO Medium - Samlekummer

HAIEX Energisystem
GEO-Medium Samlekummer

Kummer med svært god oversikt
Kan leveres med hovedstokk dimensjonering etter ønske
Leveres med ulike teleskopiske lokk og tilbehør etter tenkt installasjon og behov.
Alle kummer leveres med hovedstengeventiler dersom ikke annet er spesielt ønsket.
Det er også lufte- og påfyllingsventiler, og evt. separat automatisk lufteventil.
Kursene reguleres / strupes og flow kan avleses på flowmetere i kunststoff.

Vare nr.:                  Varebeskrivelse: Tilkobl.:   Hoved-vent.: Sider:  
GEO-MEDIUM-STDG02  2kurser x 40/63 Mefco vent. Ø63mm Ø40mm Kule 1 side  -
GEO-MEDIUM-STDG03  3kurser x 40/63 Mefco vent. Ø63mm Ø40mm Kule 1 side  -
GEO-MEDIUM-STDG04  4kurser x 40/63 Mefco vent. Ø63mm Ø40mm Kule 1 side  -
GEO-MEDIUM-STDG05  5kurser x 40/75 Mefco vent. Ø75mm Ø40mm Kule -  -
GEO-MEDIUM-STDG06  6kurser x 40/75 Mefco vent. Ø75mm Ø40mm Kule -  -
GEO-MEDIUM-STDG07  7kurser x 40/75 Mefco vent. Ø75mm Ø40mm Kule -  -
GEO-MEDIUM-STDG08  8kurser x 40/90 Mefco vent. Ø 90mm Ø40mm Kule -  -
GEO-MEDIUM-STDG09  9kurser x 40/90 Mefco vent. Ø 90mm Ø40mm Kule -  -
GEO-MEDIUM-STDG10 10kurser x 40/90 Mefco vent. Ø 90mm Ø40mm - -  -
-  -      
G Hovedvent. DN50 - Tilgj. på 2-7 kurser          

Kummene er i utgangspunktet bestykket med kurser beregnet for jevnt fordelte brønner.
Gjennomstrømning på rundt 75% av full åpning. Ved store avstandsforskjeller i transport kan det være behov for høyere sirkulasjonshastighet og større reguleringsområde.<7br> Ved endring av hoveddimensjoner og annen type bestykning vil retninger og maksimalt antall kurser kunne endre seg avhengig av fysisk plass.


GEO Large - Samlekummer

HAIEX Energisystem
GEO-LARGE Samlekummer

Kummer med svært god oversikt
Nedstigbare kummer

Fotavtrykk:   L:1460 x B:1060mm
Høyde: 1200mm + ramme
Utgående flow: Ø 40mm Kuleventil PVC med PE-stuss for el-sveis
Inngående flow: Ø 40mm PE-stuss for el-sveis og balansering / strupeventil
Balansering:  Flowmeter i kunststoff, flere valgmuligheter
Lufte/påfylling:  Kuleventiler med 1" gjenge tilkobling

Kan leveres med hovedstokk dimensjonering etter ønske
Leveres med ulike teleskopiske lokk og tilbehør etter tenkt installasjon og behov.
Alle kummer leveres med hovedstengeventiler dersom ikke annet er spesielt ønsket.
Det er også lufte- og påfyllingsventiler, og evt. separat automatisk lufteventil.
Kursene reguleres / strupes og flow kan avleses på flowmetere i kunststoff.

Vare nr.:                       Varebeskrivelse: Hovedtilkobl.: Kurser: Hovedvent.:  Tilk.sider:     
GEO-LARGE-STDG02  2 kurser x 40/63 Mefco vent. Ø63mm Ø40mm Kule 1 side    
GEO-LARGE-STDG03  3 kurser x 40/63 Mefco vent. Ø63mm Ø40mm Kule 1 side    
GEO-LARGE-STDG04  4 kurser x 40/63 Mefco vent. Ø63mm Ø40mm Kule 1 side    
GEO-LARGE-STDG05  5 kurser x 40/75 Mefco vent. Ø75mm Ø40mm Kule 1 side    
GEO-LARGE-STDG06  6 kurser x 40/75 Mefco vent. Ø75mm Ø40mm Kule 1 side    
GEO-LARGE-STDG07  7 kurser x 40/75 Mefco vent. Ø75mm Ø40mm        
GEO-LARGE-STDG08  8 kurser x 40/90 Mefco vent. Ø90mm Ø40mm Kule      
GEO-LARGE-STDG09  9 kurser x 40/90 Mefco vent. Ø90mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG10 10kurser x 40/90 Mefco vent. Ø90mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG11 11kurser x 40/110 Mefco vent. Ø110mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG12 12kurser x 40/110 Mefco vent. Ø110mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG13 13kurser x 40/110 Mefco vent. Ø110mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG14 14kurser x 40/110 Mefco vent. Ø110mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG15 15kurser x 40/125 Mefco vent. Ø125mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG16 16kurser x 40/125 Mefco vent. Ø125mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG17 17kurser x 40/125 Mefco vent. Ø125mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG18 18kurser x 40/125 Mefco vent. Ø125mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG19 19kurser x 40/125 Mefco vent. Ø125mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG20 20kurser x 40/125 Mefco vent. Ø125mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-TOM Tom plastkum   - - -      

Kummene er i utgangspunktet bestykket med kurser beregnet for jevnt fordelte brønner.
Gjennomstrømning på rundt 75% av full åpning. Ved store avstandsforskjeller i transport kan det være behov for høyere sirkulasjonshastighet og større reguleringsområde.
Ved endring av hoveddimensjoner og annen type bestykning vil retninger og maksimalt antall kurser kunne endre seg avhengig av fysisk plass.


"Villakum" 2 - 3 kurser samlet på utsiden av hus

Ideell for rehab og / eller situasjoner der man har behov for å plassere samling av brønner på utsiden av hus eller hytte.Typisk bruksområde:
Under boring av energibrønn kan det oppstå utfordringer som at man ikke oppnår tilstrekkelig aktiv dybde på hullet, og må bore to hull.
Ringmur og gulv kan være forberedt for ett sett TUR og RETUR via trekkerør eller innstøpte preisolerte varmepumperør.
Kollektorene kan samles i "Villakummen" på utsiden og føres inn via eksisterende opplegg.

Et annet tilfelle er at anlegg utvides ved utbygging / påbygg eller lignende, og det gjøres tilpassninger med varmepumpe størrelse og videre behov for et ekstra borehull.

Kummen kan også benyttes for jordkollektor eller til sjøkollektor.

Leveres med A15, (maks 1,5 tonn) plastlokk, eller med flytende ramme og lokk i støpejern.

Innmat og bestykning:
Kummen inneholder justeringsventiler type FlowGuard for å balansere gjennomstrømningen i kursene og påse jevn fordeling.
Dette er viktig for å ikke overbelaste en kurs / ett hull.
Det sitter integrert flowmeter / gjennomstrømningsmeter på hver kurs, RETUR fra brønn / kollektorkurs.
På TUR ut til brønn / kollektor sitter det stengeventiler for individuell gjennompumping, testing og lufting av hver kurs. (Serviceventil)
Lufte- / påfyllings- ventiler i toppen av samlestokk for fylling og utlufting av anlegget. Her kan det også monteres automatisk luftepotte.

Leveres med mulighet for å koble til pumpetralle for fylling, tetthetsprøving og innblanding av energioverføringsvæske.


Eksempel 3-kurser

For montering med veggbrakett. Utenpåliggende, forskjøvet.
Tar mindre plass i bredde. Ventiler forskjøvet i høyde.
Tilpasset kunde som monterer ventiler og bestykning selv.


Samlestokker i betongkum

Svært oversiktlige kumløsninger med god tilgang for innjustering, inspeksjon og service. Disse er dyrere enn runde kummer i plast, men gir en helt annerledes oversikt og tilgjengelighet. Leveres med ønsket antall kurser og evt. tilleggsfunksjoner / blinde kurser for kapasitetsøkning ved behov. Kummer bygges på bestilling hos HAIEX med kundens ønsker om bestykning og utforming innenfor det kummen rommer.

Ta kontakt for nærmere opplysninger om samlekummer i betong.


Eksempel 4-kurser

Basis stokk for montering i kum (liggende montering) Dvs. at lufte / påfyllings -rør peker oppover.
Denne er tilpasset plast firkantkum med lav innvendig høyde, derav skråstilling av lufte / påfyllings -rør på øvre stokk.


Eksempel 5-kurser


Eksempel 6-kurser

6 kurser for veggoppheng på konsoll.
Ø90mm Hovedstokk, flenset utførelse
TA STAD25 justerventiler.
Senteravstand kurser 20cm. 


Kummer - Custom | Spesialbygde løsninger

- HAIEX er opptatt av at kunden får en løsning som er praktisk, brukervennlig og tilrettelagt.
Det er ikke alltid en standardløsning er den beste, og heller ikke den rimeligste over tid.
I større anlegg er det viktig å tenke på muligheter for service og vedlikehold.
I enkelte tilfeller er også større anlegg forberedt for utvidelse.
Ta kontakt for tilpassede løsninger.


Eksempel 10-kurser