Koblingsmateriell for energisystemer

   
         
         
         
         


Kobling av varmepumpeanlegg gjøres normalt av en montør fra forhandler / rørlegger som leverer utstyret i form av en komplett pakke, eller foretar montering fra brønn / jord / sjø inn mot VP (varmepumpe) / teknisk rom.

<-- Koblingsmateriell i diverse kategorier finner du i menyen til venstre.

Transportstrekningen i bakken fra den energioverførende sløyfen enten det er i en brønn eller ute i en innsjø blir gjerne isolert for å skille TUR - RETUR, bevare opptatt energi og hindre nedkjøling av tilsådd plen osv. Noen velger å isolere / kasse inn rør på egenhånd med avskilt TUR og RETUR i kulvert av isolasjonsplater. Mest benyttet av montører i både mindre anlegg for hus / enebolig og i større installasjoner er preisolerte Ø 40mm varmepumperør.
I større anlegg hvor varmepumpen / anlegget sirkulerer større mengder væske varierer det med plassering av samlestokker hvilken rørdimensjon og type som benyttes i transportstrekningene. Dimensjoneringen må foregå ut i fra anleggets spesifikasjoner og behov som varierer etter produsent og modell av pumpe osv. Beregninger på dette må foretas hos monteringsfirma eller en konsulent som har alle nødvendige data for det aktuelle anlegget.
Hvis samlestokker er plassert i kummer i bakken utendørs benyttes preisolerte varmepumperør Ø40 inn mot kum(mer), og en større dimensjon preisolerte rør i hovedstrekket inn til teknisk rom. Hvis alle kurser samles inn mot samlestokker montert i teknisk rom benyttes gjerne også preisolerte varmepumperør Ø40 da det ofte forenkler valg av grøftetraséer og adskilling av TUR og RETUR rør.

Koblingsmateriell 
I hovedsak anbefales elektrosveising som koblingsmetode i montering av energianlegg da dette gir en helhetlig, sammensmeltet forbindelse i koblingspunktene når utført korrekt.
Dersom man ikke har utstyr og kompetanse for dette kan skrudeler benyttes, men i et energianlegg er det temperaturvariasjoner. PE-materialet har relativt stor ekspansjon og kontraksjon ved temperaturveksling, og man må benytte støttehylser innvendig som sikrer god tetting på lik linje med for eksempel PEX-rør og bløte kobberrør i innomhus VVS installasjoner for fremføring av kaldt og varmt vann.
Har montør / rørlegger  kompetanse, men mangler sveiseutstyr så både selger og leier HAIEX ut dette. Vi har også skrudeler (kompresjonskoblinger) i både PP plast og messing.