CIM451 - Bakkekran

 

SINTEF Byggforsk Nr.: 1253Vare nr.: Dim.: Gjenge:   A B C C1 P CH   Vekt:
CIM45132 32mm 1 1/4"   12 105 120 155 22 47   1,350kg
CIM45140 40mm 1 1/2"   12 110 138 184 25 56   2,030kg

Tekniske data og linker:

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.