Spjeldventil PP med spak - PN10

Spjeldventil i PP
Spak med låsegaffel
EPDM pakninger

God kjemisk motstandsdyktighet

Trykkrating: PN10 

Varenr.:                   Dim. (d):    DN: Kv v/1bar: Vekt:
EF-SPJELD PP 063 63 mm 50 1759,5  g
EF-SPJELD PP 075 75 mm 65 3181,6  g
EF-SPJELD PP 090 90 mm 80 3678,5  g
EF-SPJELD PP 110 110 mm 100 6054,6  g
EF-SPJELD PP 140 140 mm 125 10491,0  g
EF-SPJELD PP 160 160 mm 150 Spak  g
EF-SPJELD PP 160G 160 mm 150 Gir  g
EF-SPJELD PP 225 225 mm 200 Spak  g
EF-SPJELD PP 225G 225 mm 200 Gir  g
EF-SPJELD PP 280G 280 mm 250 Gir                g
EF-SPJELD PP 315 315 mm 300 Gir                g
                 

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.