Styring - automatisert temperaturkontroll

HAIEX formidler styringer fra Danfoss og FAR aktuatorer.
Det består i masterenheter på 5 eller 10 sonekurser
Sonekurser kan parres, og hver soneutgang kan styre inntil 3 aktuatorer på fordeler.

Temperatur reguleres vedhjelp av romtermostater.
Romtermostater kan leveres som trådløs eller trådbunden variant.
Mest benyttet i dag er de trådløse termostatene som også forenkler installasjon og/eller automatisering av eksisterende anlegg. 

Systemet kan fjernbetjenes og/eller inngå i mer avanserte styringssystemer.

Ta kontakt for nærmere informasjon.