Fordelere / Samlestokker for gulvvarmeanlegg

Fordelere for gulvvarme
Løse seksjoner TUR / RETUR
Kun fordelere med balansering og stengeventiler
Fordeler med luftepotte og påfylling
Rehab kombiløsning for høy og lavtemp anlegg (radiator + gulvvarme) 

FAR3973 - Fordeler TUR - RETUR flenset

Vare nr.: Kurser: Dim.: Forpakn.:
FAR3973 102 2 1” 1
FAR3973 103 3 1” 1
FAR3973 104 4 1” 1
FAR3973 105 5 1” 1
FAR3973 106 6 1” 1
FAR3973 107 7 1” 1
FAR3973 108 8 1” 1
FAR3973 109 9 1” 1
FAR3973 110 10 1” 1
FAR3973 111 11 1” 1
FAR3973 112 12 1” 1

For pris inklusive konuser for rett rørdimensjon, endekoblinger evt. ventiler og annet materiell - Ta kontakt.


FAR3563 - Fordeler m/lufting, termometer og påfyll, flenset

Fin løsning for kobling mot varmepumpeanlegg som har innebygd shunt og pumpe.

Vare nr.: Kurser: Dim.: Forpakn.:
FAR3563 103 3 1” 1
FAR3563 104 4 1” 1
FAR3563 105 5 1” 1
FAR3563 106 6 1” 1
FAR3563 107 7 1” 1
FAR3563 108 8 1” 1
FAR3563 109 9 1” 1
FAR3563 110 10 1” 1
FAR3563 111 11 1” 1
FAR3563 112 12 1” 1

For pris inklusive konuser for rett rørdimensjon, endekoblinger evt. ventiler og annet materiell - Ta kontakt.


FAR3564 - Fordeler med shunt og plass for egen pumpe

Fordeler komplett med tilkoblingsventiler, shunt, termometer foran og bak (på TUR/RETUR)
Plass for sirkulasjonspumpe med automatisk pumpestopp for energisparing. 

Vare nr.: Kurser: Dim.: Forpakn.:
FAR3564 102 2 1” 1
FAR3564 103 3 1” 1
FAR3564 104 4 1” 1
FAR3564 105 5 1” 1
FAR3564 106 6 1” 1
FAR3564 107 7 1” 1
FAR3564 108 8 1” 1
FAR3564 109 9 1” 1
FAR3564 110 10 1” 1
FAR3564 111 11 1” 1
FAR3564 112 12 1” 1

For pris inklusive konuser for rett rørdimensjon, endekoblinger evt. ventiler og annet materiell - Ta kontakt.


FAR3566 - Fordeler "Rehab" modul for gulvvarme og radiatorkurser

Vare nr.: Kurser gulv: Kurser radiator: Dim.: Forpakn.:
FAR3566 10302 3 2 1” 1
FAR3566 10402 4 2 1” 1
FAR3566 10502 5 2 1” 1
FAR3566 10602 6 2 1” 1
FAR3566 10702 7 2 1” 1
FAR3566 10802 8 2 1” 1
FAR3566 10902 9 2 1” 1
FAR3566 11002 10 2 1” 1
FAR3566 11102 11 2 1” 1
FAR3566 10303 3 3 1” 1
FAR3566 10403 4 3 1” 1
FAR3566 10503 5 3 1” 1
FAR3566 10603 6 3 1” 1
FAR3566 10703 7 3 1” 1
FAR3566 10803 8 3 1” 1
FAR3566 10903 9 3 1” 1
FAR3566 11003 10 3 1” 1

For pris inklusive konuser for rett rørdimensjon, endekoblinger evt. ventiler og annet materiell - Ta kontakt.


FAR3562 - TUR stokk flenset modul


FAR3463 - RETUR stokk flenset modul