Tilbehør fordelere FAR

Hver kurs må ha konus for aktuell rørdimensjon og rørtype.
FAR6052 benyttes for HAIEX PP-R og PEX-a gulvvarmerør.
Til flenset fordeler benyttes endekapper FAR4310.
Tilkobling / koblingspunkt for for hovedventiler må velges. 

Rørkonus for fordelere

Disse konusene er kun for rør PP-R / PEX uten metalliske sjikt (type alu-PEX)

Vare nr.: Rør:  Rør diam./gods: Eske: Kartong:
FAR6052 15043 PP-R / PEX-a 17x2,0 50 500
FAR6052 80214 PP-R / PEX-a 20x2,0 50 500
Øvrige konuser:        
 Vare nr.:  Rør:  Rør diam./gods:  Eske:  Kartong:
FAR6052 6563 plastic 10,5x1,25 50 500
FAR6052 48186 plastic 12x2,15 50 500
FAR6052 4847 plastic 12x2,0 50 500
FAR6052 48184 plastic 12x1,5 50 500
FAR6052 481005 plastic 12x1,35 50 500
FAR6052 9761005 plastic 12,7x1,7 50 500
FAR6052 976186 plastic 12,7x2,4 50 500
FAR6052 6563 plastic 14x1,5 50 500
FAR6052 6545 plastic 14x2,0 50 500
FAR6052 4645 plastic 15x2,5 50 500
FAR6052 4663 plastic 15x2,0 50 500
FAR6052 46173 plastic 15x1,7 50 500
FAR6052 4661 plastic 15x1,5 50 500
FAR6052 5863 plastic 16x2,5 50 500
FAR6052 58173 plastic 16x2,2 50 500
FAR6052 5861 plastic 16x2,0 50 500
FAR6052 58262 plastic 16x1,8 50 500
FAR6052 5864 plastic 16x1,5 50 500
FAR6052 58180 plastic 16x2,7 50 500
FAR6052 15061 plastic 16,8x2,4 50 500
FAR6052 150829 plastic 17x2,25 50 500
FAR6052 6043 plastic 17,8x2,4 50 500
FAR6052 60180 plastic 17,8x3,6 50 500
FAR6052 4443 plastic 18x2,5 50 500
FAR6052 44221 plastic 18x2,2 50 500
FAR6052 4468 plastic 18x2,0 50 500
FAR6052 8043 plastic 20x3,5 50 500
FAR6052 8068 plastic 20x3,0 50 500
FAR6052 80185 plastic 20x2,8 50 500
FAR6052 80222 plastic 20x2,3 50 500
FAR6052 8069 plastic 20x2,15 50 500
FAR6052 80261 plastic 20x1,9 50 500

Endekappe flenset - for 1" fordelere

Vare nr.: Dim.: Eske:
FAR4310 1 1” 30

4150 og 4200 - Endeplugg med O-ringspakning

Vare nr.: Dim.: Eske: Kartong:
FAR4150 34 3/4” 25 250
FAR4150 1 1” 25 250
FAR4150 114 1”1/4 25 250
FAR4150 112 1”1/2 10 100
       
FAR4200 114 1”x1/4” 25 250
FAR4200 138 1”x3/8” 25 250
FAR4200 112 1”x1/2” 25 250
FAR4200 11412 1”1/4x1/2” 25 250
FAR4200 1121 1”1/2x1” 10 100

FAR4250 - Blindplugg for fordelerkurser

Vare nr.: Dim.: Eske: Kartong:
FAR4250 24x19 50 400