Hjelpemidler for legging / utrulling av rør

Rørhvinne (liggende avspoling)
Rørhvinne for utlegging av PE-rør i mindre dimensjoner opp til Ø50mm.
Rørhvinne for utlegging av Gulvvarmerør / mindre dimensjoner .

For salg og utleie. Ta kontakt.