Kombitank for gråvannsrensing - består av en del slamavskiller og en del biofilter.

Alternativ for bolig og fritidshus for rensing av gråvann!

En løsning for bolig og hytte i spredt bebyggelse, der det ikke foreligger mulighet for infiltrasjon i grunn, kan være å splitte svartvann til tett tank, fortrinnsvis med sparetoalett, og benytte gråvannsanlegg for gråvannsbehandling.
Anleggene tilfredsstiller krav fra VA-miljøblad nr 60 og er satt sammen i henhold til offentlige retningslinjer.

Varenr TYPE Volum:  Filterflate: Høyde: Diameter: Lengde: Vekt:
FP4160 2m2-2,4m2 Selvfall 2m3  2,4m2 2000mm 1600mm 3000mm -
FP4161 2m2-2,4m2 Pumpe 2m3  2,4m2 2000mm 1600mm 3000mm -
FP4162 FP-FK 3,4 2m3  4m2 2000mm 1600mm 4200mm -
FP4163 FP-FK 3,5 2m3  4m2 2000mm 1600mm 4200mm -
FP4164 Filtralite 2-4 1m3