Frostsikring / varmekabel

 

  • DEVI DTIV-9 varmekabel for innvendig montering i drikkevannsrør
  • DEVI Pipeheat Plug-in - ferdigkonfeksjonert kabel for inntil 25m innvendig i drikkevannsrør
  • Tilbehør for enkle anlegg
  • Termostat / styring for varmekabel
  • Innføringsdeler for varmekabel innvendig montasje